Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Rijschool Gerbrands, gevestigd te Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder vermeldt in deze privacyverklaring.
Rijschool Gerbrands verwerkt de persoonsgegevens, omdat je gebruikt maakt van de diensten van Rijschool Gerbrands. De kandidaat heeft de persoonsgegevens eigenhandig aan ons verstrekt. De persoonsgegevens houdt Rijschool Gerbrands 7 jaar na inschrijving in bewaring, in verband met de belastingdienst. Wij zijn het wettelijk verplicht om onderstaande persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens bewaart Rijschool Gerbrands niet langer dan de noodzakelijke 7 jaar, daarna worden de persoonsgegevens verwijderd/vernietigd. Rijschool Gerbrands verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jongeren onder 18 jaar) als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die de kandidaat verstrekt via de PlanGo App.
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Rijschool Gerbrands verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens
 • BSN (Burgerservicenummer)

Rijschool Gerbrands verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor onze belastingaangiften. Rijschool Gerbrands verwerkt de persoonsgegevens ook voor volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Contact opnemen met de kandidaat door middel van bellen, Whatsapp en/of mailen.
 • Kandidaten te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 • Kandidaten op deze manier de mogelijkheid gegeven om het account van PlanGO bij te houden.

Rijschool Gerbrands maakt gebruik van bepaalde computerprogramma’s of -systemen. Rijschool Gerbrands werkt ook samen met externe personen/instanties. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden waar Rijschool Gerbrands geen relatie mee heeft. Hieronder staan alle computerprogramma’s, -systemen en externe vermeld:

 • PlanGo rijschoolsoftware. Voor het maken van een lesaccount, voor de planning, voor de online theorie, facturatie en vorderingen.
 • Het CBR, voor het reserveren van de tttt en het praktijk(her)examen.
 • Accountant/boekhouder.
 • Social Media (instagram, facebook en Linkedin) en de website (www.rijschoolgerbrands.nl).
  Hiervoor krijgt iedere kandidaat een apart toestemmingsformulier.

De kandidaat heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien/wijzigen/ verwijderen. Daarnaast heeft de kandidaat ook het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. De kandidaat kan een verzoek indienen, over bovenstaande kwesties, door een e- mail te sturen naar rijschoolgerbrands@gmail.com. Rijschool Gerbrands zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de kandidaat. Ook om te controleren of de kandidaat zelf het verzoek heeft ingediend en dat niet iemand anders dat heeft gedaan.

Rijschool Gerbrands neemt de bescherming van de persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, fraude, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de kandidaat vindt dat de persoonsgegevens toch niet goed genoeg beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn tot misbruik van de persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk schriftelijk contact met ons op via rijschoolgerbrands@gmail.com

Vragen
Als er na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen/opmerkingen zijn, dan kan er met ons contact opgenomen worden.

Contact
Rijschool Gerbrands
Veerweg 25, 6991 GK Rheden
Tel. 06-81407034
www.rijschoolgerbrands.nl
rijschoolgerbrands@gmail.com